NIEUWSHERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

LOS ANGELES VREDESRITTEN BRENGEN HISTORISCHE WAPENSTILSTAND TOT STAND BIJ DE ALL-GANG VREDESCONFERENTIE.

(van links) Eerwaarde Alfreddie Johnson, rapper The Game, LA hoofdcommissaris van politie Charlie Beck en predikant Tony Muhammad komen samen bij de All-Gang Vredesconferentie.
Predikant Tony Mohammad van de Nation of Islam brengt een historische vrede tot stand tussen de benden en buurten in South Central Los Angeles met De Weg naar een Gelukkig Leven.

Los Angeles, de geboorteplaats van de beruchte Bloods en Crips benden, werd lange tijd beschouwd als de “Bendehoofdstad van de wereld”. Op dit moment zijn er vermoedelijk meer dan 150.000 bendeleden en afdelingen in de hele regio.

Toen predikant Tony Muhammad, westelijk regionaal Directeur van de Nation of Islam, kennismaakte met De Weg naar een Gelukkig Leven (The Way to Happiness, TWTH), wist hij dat hij in zijn handen een katalysator had die krachtig genoeg was om voorgoed de straten van de binnenstad te herstellen.

Hij en baptistendominee Alfreddie Johnson richtten de United in Peace Foundation op om bruggen te slaan tussen rivaliserende benden en vrede te brengen in de straten van LA door gebruik te maken De Weg naar een Gelukkig Leven. Op een dag kreeg predikant Tony Muhammad een idee: wat als ze een groep van motorrijders gezamenlijk lieten rijden als een “Cavalerie van Vrede” om hun boodschap van vrede op straat te verspreiden? En aldus werden de vredesritten geboren.

Omdat veel motorrijders lid zijn van rivaliserende benden en clubs, was de eerste stap om ze met elkaar te verzoenen, ze bijeen te brengen. De eerste rit werd in oktober 2012 gehouden en was een enorm succes. Het nieuws verspreidde zich al snel en meer groepen deden eraan mee. Elke maand gingen de vredesritten naar een andere buurt die werd verscheurd door geweld, waaronder beruchte gemeenschappen als Compton, Carson, Long Beach en Watts. Bij elke halte deelden ze gepersonaliseerde versies van TWTH-boekjes uit.

Tot nu toe hebben 137 motorbenden en 69 autoclubs deelgenomen aan 50 vredesritten in 33 steden en buurten, waar het geweld met wel 50 procent is gedaald.

In juli 2016 steeg door het hele land de spanning tot een kookpunt na opeenvolgende schietpartijen door de politie op twee jonge zwarte mannen. Rapper The Game wilde iets voor LA doen en nam contact op met predikant Tony Muhammad voor hulp. Die stelde voor dat The Game bendeleden uit Los Angeles bijeen zou roepen om in vrede naar de politie te gaan. Vergezeld door superster en rapper Snoop Dogg, organiseerden ze een optocht naar het hoofdkwartier van de politie van Los Angeles, waar ze een ontmoeting hadden met de hoofdcommissaris van politie van LA.

Na die historische en succesvolle dialoog organiseerde predikant Muhammad een All-Gang Vredesconferentie in Inglewood. Er kwamen bijna 3000 mensen naar toe, waaronder beroemdheden, de media en overheidsfunctionarissen, met name de burgemeester Eric Garcetti en hoofdcommissaris van politie Charlie Beck. Voor de eerste keer ooit kwamen leden van 25 rivaliserende gangs onder één dak samen en spraken ze op een constructieve manier over hun grieven. Predikant Muhammad moedigde de verzoening aan en iedereen stemde in met een wapenstilstand en het tekenen van een vredesverdrag om het officieel te maken.

Bendeleden uit 14 Amerikaanse steden hebben contact opgenomen met predikant Tony Muhammad om hem te vragen voor hun stad All-Gang Vredesconferenties te leiden.ONDERNEEM ACTIE
Maak je eigen Gepersonaliseerde Omslag

De gepersonaliseerde omslag gebruikt door predikant Tony Muhammad voor de vredesritten.

Als de eerste morele code die geheel is gebaseerd op gezond verstand, geeft De Weg naar een Gelukkig Leven je een effectief en eenvoudig gereedschap om je eigen gemeenschap te verheffen.

De boodschap en leefregels van het boekje waren bedoeld om te worden gedeeld. Op de bladzijde "Waarom ik je dit Boek heb gegeven”, staat: “Jouw voortbestaan is belangrijk voor mij.

Individuen, bedrijven, non-profitorganisaties, politie en overheidsinstellingen hebben die boodschap ter harte genomen en maakten De Weg naar een Gelukkig Leven van henzelf. Ze doen dit via de gepersonaliseerde omslag van het boekje, die hun unieke rol communiceert bij het tot stand brengen van een betere wereld – een doel dat de 21 leefregels zal helpen bewerkstelligen.

Zoals je in dit voorpaginaverhaal kunt zien, creëerden predikant Tony Muhammad en eerwaarde Alfreddie Johnson een gepersonaliseerde omslag voor hun United in Peace Foundation.

Jij kunt hetzelfde doen door contact op te nemen met The Way to Happiness Foundation International.HELPEN VERTROUWEN TE HERSTELLEN

The Way to Happiness Foundation International heeft als doel het morele verval van de maatschappij om te keren door vertrouwen en eerlijkheid te herstellen door de 21 leefregels op grote schaal te verspreiden. Uw donaties helpen om de productie en verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes en het lesmateriaal mogelijk te maken.