NIEUWSHERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

WELVAART KEERT TERUG NAAR NEPAL

Leraren worden getraind tijdens de lancering van de Prosperity for Nepal wedstrijd (hoofdfoto); Nepalese jongeren met TWTH met een gepersonaliseerd kaft (linksboven), leerlingen passen, “Wees actief”, toe (rechtsboven).

De Prosperity for Nepal Award wedstrijd houdt de Nepalese jeugd bezig terwijl ze ook helpt hen te onderrichten in de leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven.

Nepal ligt genesteld in de bergen van de Himalaya. Het is een land met een hele oude cultuur en een grote spiritualiteit. In Nepal, dat tussen China en India ligt, liggen acht van ’s werelds hoogste bergen, waaronder de hoogste – de Mount Everest. Het is ook het thuis van Lumbini, een pelgrimsoord en de geboorteplaats van Gautama Boeddha, de grondlegger van het Boeddhisme.

Toch, ondanks het rijke erfgoed, is Nepal vandaag één van de armste landen ter wereld. Er vindt een verval van normen en waarden plaats vanwege een ontoereikend onderwijssysteem en werkloosheid, beide zijn een voorbode voor een sombere toekomst voor de inwoners.

Rocco Lanatà, een voorvechter voor De Weg naar een Gelukkig Leven, kwam voor het eerst naar Nepal op uitnodiging van Mahesh Kunwar, voormalig Staatssecretaris van Onderwijs van Nepal en voorzitter van het Humanitair Genootschap van Nepal. Kunwar was op zoek naar oplossingen om zijn vaderland te verbeteren. Nadat hij online een TWTH evenement had gezien dat gehouden werd door Lanatà, wist hij dat hij een ideale partner had gevonden voor zijn plannen om de situatie in Nepal te veranderen.

De twee stemden in om samen te werken, en aan het einde van 2013 begon er een project om militairen te trainen, nadat de bevelvoerende generaal van de Gewapende Politie De Weg naar een Gelukkig Leven had bekeken en simpelweg had gezegd: “Dat wil ik”. Er werden ook seminars gehouden voor artsen, verpleegkundigen en boeddhistische monniken in Lumbini.

Maar om de toekomst van Nepal te veranderen moesten ze de jeugd bereiken. Met dat doel werden er in 2016 bijeenkomsten gehouden met de Minister van Stedelijke Ontwikkeling, de generaal van de Nepalese strijdkrachten en de president van de Organisatie voor Particuliere en Kostscholen van Nepal. Dit was de inspiratie voor plannen die zouden helpen om de droom van een sterker, welvarender Nepal te realiseren, door jongeren de leidende morele principes van De Weg naar een Gelukkig Leven te geven.

Dit werd uitgedrukt door de Minister van Stedelijke Ontwikkeling: “Uit het diepst van mijn hart beveel ik van harte aan, om De Weg naar een Gelukkig Leven te adopteren, ten behoeve van het Nepalese volk. De grootschalige distributie ervan zal ons prachtige land vrede, veiligheid en voorspoed brengen.”

Zo ontstond de Prosperity for Nepal Award, die in het schooljaar 2017–2018 werd ingevoerd. “De wedstrijd voor scholen in heel Nepal is gebaseerd op de toepassing van een leefregel van De Weg naar een Gelukkig Leven”, legt Lanatà uit.

“Uit het diepst van mijn hart beveel ik van harte aan, om De Weg naar een Gelukkig Leven te adopteren, ten behoeve van het Nepalese volk. De grootschalige distributie ervan zal ons prachtige land vrede, veiligheid en voorspoed brengen.”

Lanatà en Kunwar introduceerden de wedstrijd tijdens twee sessies waarin 346 leraren en schooldirecteuren werden getraind. Ze keerden naar hun scholen terug met TWTH boekjes in de hand om nog meer leraren te trainen. Direct na de training werd er begonnen, waarbij leerlingen één leefregel van De Weg naar een Gelukkig Leven kozen en projecten creëerden om te laten zien hoe deze in het leven wordt toegepast. Oudere leerlingen kozen leefregel 4: “Houd van kinderen en help hen”. Als blijk daarvan vormden ze een duo met de jongste scholieren van de school, en hielpen hen met hun schoolwerk. De leerlingen van de Shikshalaya Nepal School pasten leefregel 16 toe, “Wees actief”, en maakten het plein van hun school schoon, waar het een wanorde was vanwege een onafgemaakt bouwproject. Ze maakten het weer schoon, ordelijk en bruikbaar.

Aan het eind van 2018, zal elk schoolhoofd een dvd maken met het bewijs van hun activiteiten van de implementatie van de gekozen leefregel van TWTH. Het zal onder meer een kort verslag, succesverhalen, foto’s en video’s bevatten.

Er zullen drie winnaars worden gekozen. Maar alle deelnemers zullen in feite winnaars zijn, omdat de jeugd van Nepal tijdens de wedstrijd, op een leuke en boeiende manier, de essentiële morele waarden wordt bijgebracht. Een sterkere morele structuur zal de basis worden voor de toekomst: een bloeiend en florerend Nepal.HELPEN VERTROUWEN TE HERSTELLEN

The Way to Happiness Foundation International heeft als doel het morele verval van de maatschappij om te keren door vertrouwen en eerlijkheid te herstellen door de 21 leefregels op grote schaal te verspreiden. Uw donaties helpen om de productie en verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes en het lesmateriaal mogelijk te maken.