NIEUWSHERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN OM HET ZELFRESPECT VAN GEDETINEERDEN TE REHABILITEREN

Ambtenaren uit het gevangeniswezen tijdens de American Jail Association conferentie ontdekten De Weg naar een Gelukkig Leven als een krachtig hulpmiddel voor de rehabilitatie van gedetineerden.
Het verliezen van zelfrespect leidt tot criminaliteit. De Weg naar een Gelukkig Leven is een tool om de neergaande spiraal om te keren en wordt over de hele wereld ter beschikking gesteld aan penitentiaire inrichtingen.

De American Jail Association (AJA) is een nationale, non-profit organisatie in de Verenigde Staten, met het doel mensen die in het gevangeniswezen werken te ondersteunen. Het is de enige organisatie die zich bezighoudt met de unieke problemen die lokale penitentiaire inrichtingen moeten oplossen.

L. Ron Hubbard, auteur van De Weg naar een Gelukkig Leven, (The Way to Happiness, TWTH) ontdekte dat “iedere criminele loopbaan begint op het moment dat de aankomend crimineel zijn zelfrespect verliest”. Hij schreef: “Het rehabiliteren van de crimineel hangt niet af van bestraffing ... maar van het herstellen van het zelfrespect van de crimineel.”

Daar komen De Weg naar een Gelukkig Leven en de AJA samen. Dit boekje, met de 21 leefregels, bestaat uit een werkbare oplossing voor de reclassering van criminelen. De 21 leefregels hebben bewezen een effectief hulpmiddel te zijn om gedetineerden te begeleiden een meer ethisch en dus gelukkiger en bevredigender leven te leiden. De gedetineerde komt niet alleen uit de gevangenis, maar omdat hij zijn zelfrespect heeft teruggekregen betreedt hij de samenleving weer als een productief burger. Daarom is het door de Stichting De Weg naar een Gelukkig Leven op maat gemaakte “Herstel van Zelfrespect”-pakket voor gevangenissen over de hele wereld te gebruiken bij de implementatie van het programma.

Er was een De Weg naar een Gelukkig Leven stand opgezet tijdens de American Jail Association conferentie in Sacramento, Californië. Hier werden materialen gratis aangeboden aan gevangenbewaarders, Sheriff’s Department personeel en medewerkers van justitiële inrichtingen. Iedere persoon die de stand tijdens de conferentie bezocht vertrok met het plan het programma te implementeren voor zowel zijn eigen medewerkers als voor zijn gedetineerden. Daaronder zijn: een sheriff die de intentie heeft om het programma te starten voor alle gedetineerden in de gevangenis van de county; en de directeur voor training van het gevangeniswezen van een hele staat. Hij vroeg het aan voor alle gevangenissen en voor twee functionarissen van een correctiecentrum voor inheemse Amerikaanse stammen. Een penitentiair ambtenaar in Minnesota zei van De Weg naar een Gelukkig Leven: “Het laat gevangenen denken met nieuwe ideeën, laat ze hun onjuiste denken in twijfel trekken en het triggert een verandering. Ze zijn nu zorgzaam en begrijpen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat hun acties invloed hebben op ons allemaal.”

Een groep supervisors van een jeugdinrichting zei: “Een van de meest opmerkelijke resultaten van dit programma is dat verscheidene minderjarigen aan me hebben toegegeven, dat ze nu spijt hebben van wat ze in het verleden hebben gedaan. Een verklaring als deze is hoogst ongebruikelijk voor criminelen.… We hebben geen disciplinaire problemen met hen.”ONDERNEEM ACTIE
Onderwijs je een gelukkig leven? Vertel ons erover

We horen graag hoe mensen De Weg naar een Gelukkig Leven gebruiken om gemeenschappen te verbeteren.

Inspireren de verhalen van hele bevolkingen die vooruitgeholpen worden door de eenvoudige kracht van De Weg naar een Gelukkig Leven jou? Heb je je ooit weleens afgevraagd of jouw eigen verhaal verteld kan worden?

De Way to Happiness Foundation vormt een wereldwijd netwerk van zakenmensen, human resource directeuren, wetshandhavers, onderwijzers, mentoren van jongeren, ouders, jongeren en vrijwilligers die allemaal met elkaar verbonden zijn door het gemeenschappelijke doel om fatsoen, eer en waardigheid in de wereld te herstellen. Als je dit leest, ben je al deel van het team.

Als je De Weg naar een Gelukkig Leven hebt toegepast om condities te verbeteren en als je je uitdagingen en successen met anderen wilt delen, dan horen we dat graag van je. Jouw verhaal zou opgenomen kunnen worden in een toekomstige nieuwsbrief.

Stuur je verhaal en foto’s op. Kijk voor één zo’n verhaal naar scientology.tv/reverend-leon-kelly.

Wij kijken ernaar uit om wat van je te horen!DE MORELE STANDARD HERSTELLEN

The Way to Happiness Foundation International heeft als doel het morele verval van de maatschappij om te keren door vertrouwen en eerlijkheid te herstellen door de 21 leefregels op grote schaal te verspreiden. Uw donaties helpen om de productie en verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes en het lesmateriaal mogelijk te maken.