2.3 LEES HET HOOFDSTUK

Leefregel 2, Wees gematigd

2. WEES GEMATIGD.1

1

2-1. Gebruik geen drugs.

Mensen die drugs gebruiken, verliezen het zicht op de werkelijkheid. Ze zijn er niet echt bij met hun hoofd. Ze kunnen anderen ernstig in gevaar brengen, of dat nu op de snelweg is, bij een toevallige ontmoeting of in de huiselijke omgeving. Ten onrechte denken ze dat “ze zich prettiger voelen” of “beter functioneren” of “alleen maar gelukkig kunnen zijn” als ze drugs gebruiken. Dat is gewoon nog meer zelfbedrog. Vroeg of laat zullen de drugs hen lichamelijk kapotmaken. Overtuig anderen ervan dat ze geen drugs moeten gebruiken. Als ze al wel drugs gebruiken, moedig hen dan aan hulp te zoeken om ervan af te komen.

2-2. Drink niet te veel alcohol.

Mensen die alcohol gebruiken, zijn niet alert. Hun reactievermogen gaat erdoor achteruit, ook al denken ze zelf juist dat ze er alerter van worden. Als medicijn heeft alcohol nog wel een bepaalde waarde, maar dat wordt soms zwaar overschat. Laat je nooit in een auto of vliegtuig vervoeren door iemand die heeft gedronken. Alcohol kan op meer dan één manier levens kosten. Een klein beetje drank kan al grote gevolgen hebben; voorkom dat een teveel aan drank dood en ellende veroorzaakt. Weerhoud2 mensen ervan te veel alcohol te drinken.

Als je je aan bovenstaande punten houdt,
ben je lichamelijk beter in staat
van het leven te genieten.

  1. 1. gematigd: niet tot het uiterste gaand; niet overdrijvend; je begeerten onder controle hebbend.
  2. 2. weerhouden: verhinderen of ontmoedigen.