18.4 BEKIJK DE FILM VAN HET HOOFDSTUK

Leefregel 18, Respecteer de geloofsovertuiging van anderen