10.3 LEES HET HOOFDSTUK

Leefregel 10, Steun een overheid die is opgezet ten behoeve van de gehele bevolking en als zodanig functioneert

10. STEUN EEN OVERHEID DIE IS OPGEZET TEN BEHOEVE VAN DE GEHELE BEVOLKING EN ALS ZODANIG FUNCTIONEERT.

Gewetenloze en kwaadwillige mensen en groeperingen kunnen zich meester maken van de regeringsmacht en die voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Een samenleving met een overheid die uitsluitend georganiseerd is en functioneert ten behoeve van mensen en groeperingen die op eigenbelang uit zijn, houdt niet lang stand. Dit brengt de toekomst van iedereen in het land in gevaar; het brengt zelfs diegenen in gevaar die daar op uit zijn. In de geschiedenis zijn talloze voorbeelden te vinden van regeringen die zo ten onder zijn gegaan.

Verzet tegen een dergelijke regering leidt meestal alleen maar tot nog meer geweld.

Maar we kunnen wel een waarschuwende stem laten horen als er van dit soort wijdverbreide misstanden sprake is. En we hoeven een dergelijke regering niet actief te steunen; zonder iets te doen dat onrechtmatig is, kunnen we uiteindelijk toch een hervorming tot stand brengen door gewoon niet verder mee te werken. Op het moment dat dit wordt geschreven, zijn er al verscheidene regeringen op deze wereld hun macht aan het verliezen, alleen maar doordat hun onderdanen stilzwijgend hun ongenoegen laten blijken door gewoon niet meer mee te werken. Die regeringen lopen gevaar: het kleinste beetje tegenspoed op het verkeerde moment kan hen al ten val brengen.

Wanneer het daarentegen duidelijk is dat de regering hard aan het werk is voor AL haar onderdanen, en niet voor de een of andere belangengroep of voor een krankzinnig geworden dictator, moeten we haar tot het uiterste steunen.

Er bestaat een onderwerp dat “regeren” heet. Maar het vak “maatschappijleer” zoals het op scholen wordt onderwezen, behandelt voornamelijk hoe het huidige overheidsapparaat in elkaar zit. Het eigenlijke onderwerp, “regeren”, is onder verschillende benamingen te vinden: staathuishoudkunde, politieke filosofie, politieke macht, enzovoort. Het hele onderwerp “regeren”, in theorie en praktijk, kan heel exact zijn, bijna net zo exact als een technische wetenschap. Als je graag een betere regering wilt hebben, een die geen moeilijkheden veroorzaakt, doe dan het voorstel dat er al op jonge leeftijd onderwijs wordt gegeven in dit vak. Je kunt er ook zelf wat meer over gaan lezen; het onderwerp is niet zo moeilijk, zolang je de moeilijke woorden maar opzoekt.

Per slot van rekening zijn het de burgers en hun opinieleiders die voor hun land zweten, vechten en bloeden. Een overheid kan niet bloeden, zij kan niet eens glimlachen; zij bestaat bij de gratie van het idee dat de mensen ervan hebben. Leven zit alleen in de individuele persoon – in jou.

De weg naar een gelukkig leven is moeilijk
te volgen als hij overschaduwd wordt door de onderdrukking die een
tirannie met zich meebrengt. Maar een welwillende overheid die opgezet is en
functioneert ten behoeve van de GEHELE bevolking, staat erom bekend dat zij
de weg kan effenen. Als we zo’n overheid hebben,
verdient zij onze steun.