11.3 LEES HET HOOFDSTUK

Leefregel 11, Breng mensen van goede wil geen schade toe

11. BRENG MENSEN VAN GOEDE WIL GEEN SCHADE TOE.1

1

Hoewel kwaadwillige mensen beweren dat iedereen slecht is, zijn er toch ook veel goede mannen en vrouwen op de wereld. Misschien heb je wel het geluk gehad er een aantal persoonlijk te kennen.

In feite wordt de samenleving draaiende gehouden door mannen en vrouwen die van goede wil zijn. Mensen die openbare functies bekleden, opinieleiders en mensen die in particuliere bedrijven hun werk doen, zijn voor het merendeel mensen van goede wil. Als ze dat niet zouden zijn, waren ze allang opgehouden anderen ten dienste te staan.

Zulke mensen kunnen gemakkelijk worden aangevallen; het is nu juist hun eigen fatsoen dat hen ervan weerhoudt zichzelf al te veel te beschermen. Toch is het voortbestaan van het merendeel van de bevolking afhankelijk van deze mensen.

De gewelddadige crimineel, de fanatieke propagandist en de op sensatie beluste media, zij leiden allemaal onze aandacht gemakkelijk af van het keiharde, alledaagse feit dat de samenleving helemaal niet zou kunnen functioneren zonder mensen van goede wil. Omdat zij zorgen voor de veiligheid op straat, onze kinderen onderwijzen, rondgaan met de thermometer, branden blussen en op rustige toon verstandige woorden spreken, zien wij gemakkelijk over het hoofd dat het de mensen van goede wil zijn die ervoor zorgen dat de samenleving blijft draaien en dat de Mens op deze aardbol in leven blijft.

Toch staan zulke mensen soms bloot aan agressie; het is dan ook hard nodig dat er straffe maatregelen worden voorgesteld en doorgevoerd om hen te verdedigen en ervoor te zorgen dat hun geen schade wordt toegebracht, want ons eigen voortbestaan en dat van onze familieleden en vrienden is van hen afhankelijk.

De weg naar een gelukkig leven is
veel makkelijker te volgen als we
mensen van goede wil
steunen.

  1. 1. wil: de verhouding met of de houding tegenover anderen; instelling. Oorspronkelijk sloeg “mensen van goede wil” op die mensen die het goed voor hebben met hun medemensen en eraan werken hen te helpen.