DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

Wat is De Weg naar een Gelukkig Leven?

De eerste morele code die geheel gebaseerd is op gezond verstand, werd voor het eerst uitgegeven in 1981, met als doel de huidige morele achteruitgang in de maatschappij te stoppen en om integriteit en vertrouwen in de mens te herstellen. De Weg naar een Gelukkig Leven heeft ook een Guinness Record als het meest vertaalde niet-religieuze boek ter wereld.

Het is geschreven door L. Ron Hubbard, en het vult het morele vacuüm in een steeds materialistisch wordende samenleving en bevat eenentwintig leefregels die je begeleiden naar een beter leven.

 

Leer over onze onderwijsmaterialen

Niemand twijfelt aan het feit dat normen en waarden in de loop der jaren sterk achteruit zijn gegaan. Het sterk toegenomen gebruik van drugs en alcohol, dat bij de huidige jonge generatie maar al te vaak voorkomt, heeft op scholen, in steden en landen de misdaad behoorlijk doen toenemen. De statistieken tonen aan dat de verspreiding van drugs en een toename van geweld hand in hand gaan.

 

De Weg naar een Gelukkig Leven – Nieuwsbrief

The Way to Happiness Newsletter


FILIPIJNSE NATIONALE POLITIE MAAKT GEBRUIK VAN DE 21 LEEFREGELS OM EEN LAND OP TE BOUWEN

De Weg naar een Gelukkig Leven ambassadeur Jorge de Tagle werkt met Filipijnse ambtenaren om iedere bewoner van de Filipijnen te bereiken met de 21 leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven.

 

Aangepaste edities van De Weg naar een Gelukkig Leven

Hier leren docenten, bedrijfsleiders en hoogwaardigheidsbekleders hoe ze De Weg naar een Gelukkig Leven in kunnen voeren ten bate van hun gemeenschappen, bedrijven en naties. Om aan de steeds toenemende vraag te voldoen, is de print on demand faciliteit van het hoofdkwartier ...