NIEUWSHERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR ZUID-AFRIKA MET TWTH

De afdeling van de Weg naar een Gelukkig Leven in Zuid-Afrika geeft seminars aan scholieren, politieagenten, leden van religieuze organisaties en mensen van alle rangen en standen.

De afdeling van De Weg naar een Gelukkig Leven in Zuid-Afrika bereikt elke laag van de samenleving en in elke uithoek van hun land om de stijgende misdaad aan te pakken.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, blijft Zuid-Afrika worstelen met haar reputatie als een van ’s werelds locaties met de hoogste misdaad. In 2017 is het totale criminaliteitscijfer met 1,8 procent gedaald, maar niet alle vormen van misdaad zijn afgenomen. Het aantal moorden bijvoorbeeld, stijgt voor het 5e opeenvolgende jaar, met een gemiddelde van 52 moorden per dag.

Maar de afdeling van De Weg naar een Gelukkig Leven in Zuid-Afrika, geleid door Heidi Wolfaardt, heeft een oplossing: De Weg naar een Gelukkig Leven (The Way to Happiness, TWTH). Haar team begon een grootscheepse actie om elke sector van de Zuid-Afrikaanse samenleving te bereiken met de 21 leefregels.

Omdat agenten zich met het misdaadprobleem in al zijn vormen bezighouden, is het een belangrijke focus om hen te trainen. Een presentatie aan de commissaris van Pretoria’s Sunnyside Politiebureau resulteerde bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband dat begon met de training van 100 agenten. Er vond een training plaats in het Parkview Politiebureau in Johannesburg, en ook met jongeren van het Wijkpolitie Forum van het Katlehong Politiebureau.

Eén agent, Hermanus “Spook” van der Berg, die een hoge functie heeft binnen de nationale politie, zag de waarde van TWTH. Hij regelde dat de training aan zijn eigen agenten werd gegeven en ook aan drie scholen in het Olievenhoutbosch township. Het hoofd van de Sociale Misdaadpreventie Divisie van het Bramley Politiebureau – die weet dat criminaliteit in verband staat met drugs en armoede – volgde een TWTH-workshop. Vervolgens nam hij voor de volgende workshop leden mee van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met drugs en armoede.

Er werden samenwerkingsverbanden gevormd met stichtingen in het hele land, die nu TWTH in hun werk opnemen. Dan is er het Orlando Kindertehuis in Soweto, die kinderen onderwijst in de leefregels. De Change the Mind NGO heeft TWTH-lezingen gegeven als onderdeel van hun sociale activiteiten op de Bertrams Basisschool. In Kaapstad heeft de Stichting voor Positieve Verandering het boekje aangenomen bij hun werk met mensen die herstellen van drugs- en alcoholgebruik, waaronder voormalige bendeleden.

De Weg naar een Gelukkig Leven is niet-religieus en toch spreekt het iedereen van elk geloof aan. Predikers gebruiken het daarom als hulpmiddel bij hun parochianen. Pastoor Shadrak inspireerde bijvoorbeeld 30 andere pastoors om De Weg naar een Gelukkig Leven seminars te geven. De Nationale Leider van de Vuvu Kane Kerk van Zuid-Afrika, zorgde ervoor, nadat hij geïntroduceerd was aan het programma, dat twee van zijn bisschoppen en verscheidene jonge kerkelijke leiders getraind werden om het programma te geven.

Er is geen uithoek in Zuid-Afrika dat te veraf ligt of dat te klein is om niet de levens van iedereen te verheffen door middel van de morele begeleiding van De Weg naar een Gelukkig Leven.

Ook worden er op speciale dagen evenementen gehouden om nog verder te reiken. Dit houdt onder andere in de distributie van het boekje op Mandela Dag, een viering ter ere van de voormalige president Nelson Mandela, en een boekjesdistributie tijdens Vrijheidsdag, ter herinnering aan de eerste democratische verkiezingen toen Mandela president werd.

Maar ongeacht het aantal seminars, de enige manier om ervoor te zorgen dat elke uithoek van het land bereikt wordt, is via de media. Dus werden er interviews gegeven over de 21 leefregels op Mams FM radio, een radiostation in het Mamelodi township. Nog meer op UJFM, waarmee 55.000 mensen bereikt werden, terwijl op VOW FM 35.000 luisteraars bereikt werden.

Soweto TV zond de spotjes naar 70.000 en SABC 1 speelde elke leefregel in heel Zuid-Afrika en in andere Afrikaanse landen.

Er is geen uithoek in Zuid-Afrika dat te veraf ligt of dat te klein is om niet de levens van iedereen te verheffen door middel van de morele begeleiding van De Weg naar een Gelukkig Leven. En het TWTH-team draagt bij met hun effectieve acties, omdat hun doel is ervoor te zorgen dat ze iedere Zuid-Afrikaan met hun boodschap bereiken.DE MORELE STANDARD HERSTELLEN

The Way to Happiness Foundation International heeft als doel het morele verval van de maatschappij om te keren door vertrouwen en eerlijkheid te herstellen door de 21 leefregels op grote schaal te verspreiden. Uw donaties helpen om de productie en verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes en het lesmateriaal mogelijk te maken.