NIEUWSHERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

BESCHERM EN VERBETER DE OMGEVING MET DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

Er is een open huis in de Scientology Kerk Nashville waarbij leefregel 12 van De Weg naar een Gelukkig Leven in de schijnwerpers wordt gezet ter ere van Wereldmilieudag.
Ter ere van de Wereldmilieudag van de Verenigde Naties, hielden De Weg naar een Gelukkig Leven-afdelingen over de hele wereld evenementen en activiteiten om mensen bewust te maken van de noodzaak om onze omgeving te beschermen.

Wereldmilieudag is door de Verenigde Naties aangewezen als een dag om wereldwijd het besef te vergroten om onze omgeving te beschermen en om actie te ondernemen om dat te doen. In De Weg naar een Gelukkig Leven schreef L. Ron Hubbard in leefregel 12, Bescherm en Verbeter je Omgeving: “Het idee dat we allemaal medeverantwoordelijk zijn voor onze planeet en dat we allemaal kunnen en moeten meehelpen om er goed voor te zorgen, lijkt misschien heel ver te gaan, en voor sommigen is het misschien niet realistisch. Maar in deze tijd is het nu eenmaal zo dat wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt – hoever dat ook weg is – van invloed kan zijn op wat er bij ons thuis gebeurt.”

Daarom is de zorg voor de omgeving een belangrijke missie voor iedereen die De Weg naar een Gelukkig Leven toepast. Dit jaar hebben TWTH-afdelingen op de Wereldmilieudag, in 18 landen evenementen gehouden om die leefregel tot leven te laten komen. Een zo’n evenement werd in de Scientology Kerk van Kaohsiung, Taiwan, gehouden. Er spraken twee vertegenwoordigers van de gemeente Kaohsiung en een instructeur uit van het Kaohsiung Environmental Protection Bureau. Hij deelde waardevolle feiten en informatie over luchtverontreiniging.

De gastspreker op het Wereldmilieudagevenement dat in de Scientology Kerk van Perth, West-Australië, werd gehouden, kwam van een Boeddhistische milieugroep. Hij focuste op de milieuschade door plastic en de acties die iemand kan ondernemen om dit terug te dringen.

De zorg voor de omgeving is een belangrijke missie voor iedereen die De Weg naar een Gelukkig Leven toepast.

Op het evenement in Madrid, Spanje, werd Rodrigo Rojas Cruz, algemeen directeur van Ecohabitos uitgenodigd. Hij sprak over slimme steden die milieuvriendelijk en duurzaam zijn. In Amsterdam, Nederland, kwamen TWTH-vrijwilligers bijeen om afval in een plaatselijk park te verwijderen en de omgeving mooier te maken.

Ook in Amerika werden er evenementen gehouden op Wereldmilieudag, waaronder in Nashville, Tennessee, waar de Scientology Kerk en het Celebrity Centre als gastheer optraden van de Duurzaam Leven Conferentie. Gastsprekers presenteerden milieuvriendelijke oplossingen, inclusief duurzame kleding, en eindigden met een modeshow van milieuvriendelijke stijlen.FEITEN

EEN BLIK OP MISDAAD
De Weg naar een Gelukkig Leven is een middel om het misdaadcijfer te verlagen. Deze cijfers laten de noodzaak zien:

40%

VAN DE INBRAKEN

vinden in de VS plaats; Italië, Frankrijk, Duitsland en Australië nemen 26,33% van het totale aantal inbraken internationaal voor hun rekening

$ 1,5

BILJOEN

raakt er volgens de voorspellingen tegen het einde van 2018, verloren door cybercriminaliteit

10,4

DUIZEND

gevangenen zitten over de hele wereld vast in penitentiaire inrichtingen

40

DUIZEND

kinderen worden elk jaar onderworpen aan misstanden in de psychiatrie

262.147

MOORDEN

vonden er internationaal gezien in één jaar plaatsDE MORELE STANDARD HERSTELLEN

The Way to Happiness Foundation International heeft als doel het morele verval van de maatschappij om te keren door vertrouwen en eerlijkheid te herstellen door de 21 leefregels op grote schaal te verspreiden. Uw donaties helpen om de productie en verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes en het lesmateriaal mogelijk te maken.