VEELGESTELDE VRAGEN

Vanaf een heel jonge leeftijd kunnen leerlingen geïntroduceerd worden in De Weg naar een Gelukkig Leven.
Wat is The Way to Happiness Foundation International?

The Way to Happiness Foundation International, die vlakbij Los Angeles gelegen is, in Californië, is een non-profit stichting ten behoeve van het publiek, die de activiteiten assisteert van individuen en groepen rondom de wereld, die het De Weg naar een Gelukkig Leven boek en materialen gebruiken. The Way to Happiness Foundation International was opgericht in 1984 en publiceert De Weg naar een Gelukkig Leven in 97 talen.

Door de acties van de stichting leren onderwijzers, wetgevers, bedrijfsdirecteuren en hoogwaardigheidsbekleders hoe ze De Weg naar een Gelukkig Leven kunnen implementeren in de gebieden waar zij verantwoordelijk voor zijn. Vandaar dat diegenen die het boekje aannemen in de naam van harmonie en een beter leven, nu ook organisaties omhelzen zo divers als de Nationale Politie van Honduras, de veiligheidschef van het Filippijnse Rode Kruis en het Congres van Rassengelijkheid.

Waar streeft The Way to Happiness Foundation International naar?

Het streven van The Way to Happiness Foundation International en haar netwerk is om een veiligere samenleving te creëren, door middel van de distributie van De Weg naar een Gelukkig Leven.

Door middel van haar eenentwintig leefregels, stelt De Weg naar een Gelukkig Leven een norm van gedrag voor wereldburgers. Deze overeenstemming veroorzaakt dan een beschaving, een plek waar individuen en groepen en landen in staat zijn om met elkaar op te schieten zonder geweld en oorlog.

De primaire functie van alle Weg naar een Gelukkig Leven activiteiten is om voortdurend boeken de maatschappij in te laten stromen. De distributie van het boek resulteert in een veiliger, stabieler individu en daarmee de familie, groep, buurt, stad, staat, land en wereld.

Tienduizenden mensen maken wereldwijd deel uit van het internationale netwerk dat zo’n 87 miljoen boeken heeft gedistribueerd.

Hoe wordt De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting gesponsord?

De stichting drukt en verkoopt exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven en gerelateerde video’s en publicaties. Alle ontvangen fondsen voor boeken en andere materialen worden gebruikt voor de productie van meer materialen en de distributie van De Weg naar een Gelukkig Leven over de hele wereld. Fondsen komen ook binnen door contributies van individuen en organisaties die de doeleinden van de stichting steunen bij het herstellen van moraliteit, vertrouwen en fatsoen door middel van de grootschalige distributie van het boek.

In ruil voor een vergoeding, geeft de stichting ook licenties uit aan individuen of bedrijven om het boekje in hun eigen land te drukken met hun persoonlijk ontworpen omslag.

Wat is het Weg naar een Gelukkig Leven boek?

De Weg naar een Gelukkig Leven is een eenvoudig, duidelijk en directe leidraad om goede keuzes te maken. Het helpt individuen om positieve beslissingen of keuzes te maken, en die beslissingen en keuzes hebben op iedereen een effect.

De principes die in De Weg naar een Gelukkig Leven te vinden zijn, zijn gebaseerd op gezond verstand en geschreven om toegepast te worden. Dit boek is een werkelijk praktische en moderne leidraad die iedereen kan gebruiken om zich met vol vertrouwen naar een gelukkig en meer succesvol leven te begeven.

Het is een moreel kompas voor iedereen ongeacht ras, huidskleur of geloofsovertuiging en het is succesvol in het overbruggen van taalbarrières alsook barrières op het culturele en religieuze vlak. En waar het boek ook maar grootschalig wordt gedistribueerd, het zorgt voor een veiliger en minder gewelddadige omgeving, door deze op gezond verstand gebaseerde principes en waarden.

De op gezond verstand gebaseerde morele code, officieel overgenomen door de Koninklijke Thaise militaire eenheden.


Hoeveel exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven zijn er gedistribueerd?

Tot nu toe, zijn er meer dan 87 miljoen exemplaren gepubliceerd en in omloop gebracht in 97 talen en in 174 landen.

Welke onderwerpen worden er in De Weg naar een Gelukkig Leven behandeld?

Elk hoofdstuk bevat een diepgaand essay dat eenvoudig te lezen en te begrijpen is. Het onderwijst op een manier die logisch is en kan iemand de waarden en het begrip geven die nodig zijn om intelligente, correcte besluiten in het leven te maken.

Wie is de auteur van het boek, en waarom schreef hij het?

Het boek De Weg naar een Gelukkig Leven is geschreven door L. Ron Hubbard.

De jaren ’70 was een periode van snelle en wijd verspreide morele achteruitgang in het Westen. De positie van religie in de samenleving werd steeds meer beperkt terwijl morele en ethische normen op vele gebieden op de proef werden gesteld. Bijvoorbeeld, in 1980 besloot het Hooggerechtshof van Amerika dat een openbare school in Kentucky de Tien Geboden niet mocht ophangen. Indien zij dit wel zou doen, zou dat de scheiding van kerk en staat schenden zoals voorgeschreven door het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Hierover, en over andere ontwikkelingen van die tijd, schreef Dhr. Hubbard: “Wanneer er in de samenleving geen religieuze invloeden zijn, of wanneer die wegvallen, dan erft de staat de totale last van de maatschappelijke zeden, de misdaad en intolerantie. De staat moet dan bestraffing en politie gaan gebruiken. Maar dit heeft weinig succes, want als zedelijk besef, integriteit en zelfrespect al niet van nature in iemand aanwezig zijn, zal het opleggen ervan weinig succes hebben.

Na het zien van de ineenstorting van morele normen en de afname van de invloed van de instituten die die normen tijdens de geschiedenis hadden bevorderd, schreef Dhr. Hubbard een geheel niet-religieus, op gezond verstand gebaseerde gedragscode: De Weg naar een Gelukkig Leven. Het boek is, sinds haar oorspronkelijke publicatie, door individuen van vele rassen en religieuze achtergronden gebruikt als een logische gids om zichzelf, hun families en hun kennissen te helpen. Door de eenentwintig fundamentele leefregels toe te passen die zich erin bevinden, ontwikkelen kinderen en volwassenen morele normen gebaseerd op hun eigen redenering en begrip van waarom en hoe die normen een gelukkiger leven bevorderen.

Kom meer te weten over L. Ron Hubbard.

Is De Weg naar een Gelukkig Leven een religieus boek?

De Weg naar een Gelukkig Leven is geen religieus boek en The Way to Happiness Foundation International is een niet-religieuze organisatie.

De Weg naar een Gelukkig Leven is de eerste niet-religieuze morele code die geheel is gebaseerd op gezond verstand. Het is geschreven door L. Ron Hubbard als een op zichzelf staand werk en maakt geen deel uit van welke religieuze leer dan ook. Herdruk of individuele verspreiding ervan impliceert geen band met of sponsoring van welke religieuze organisatie dan ook. Vandaar dat het aanvaardbaar is voor afdelingen binnen de overheid en hun medewerkers om het te verspreiden als een activiteit zonder religieuze achtergrond.

Vele verschillende religieuze groepen hebben het boek: De Weg naar een Gelukkig Leven gebruikt, aangezien haar eenvoudige maar krachtige boodschappen vergelijkbaar zijn met en aanvullend zijn voor de meeste religies op de wereld.

Omdat De Weg naar een Gelukkig Leven niet-religieus is, is het ook gepast voor ieder individu, openbare of privé groep om te gebruiken om condities in het leven te verbeteren.

Kan het boek: De Weg naar een Gelukkig Leven in openbare scholen gebruikt worden?

Ja. In feite waren onderwijzers een van de eersten om de waarde van het boek te erkennen om goede eigenschappen bij te brengen en de houding van studenten te verbeteren. Het boek De Weg naar een Gelukkig Leven is in meer dan 12.000 scholen in heel Amerika, openbaar en privé, verspreid en gebruikt. Meer dan 12 miljoen kinderen hebben deelgenomen aan de “Geef het goede voorbeeld wedstrijd,” geïnspireerd door en gebaseerd op een leefregel uit het boek.

In een onderzoek gehouden bij leraren, vonden 90 procent van diegenen die mee deden de presentatie van het boek: De Weg naar een Gelukkig Leven “goed” of “uitmuntend.” En van die leraren die de Weg naar een Gelukkig Leven programma’s implementeerden, merkten 85 procent een positieve verandering op in het begrip van hun studenten van morele waarden.

Buiten Amerika, hebben scholen in landen zo divers als Hongarije, Libanon, Pakistan, Israël, Colombia, Venezuela, St. Lucia, St. Kitts, Cambodja, Ghana en Zuid-Afrika De Weg naar een Gelukkig Leven toegepast.

Wie maakt gebruik van of stemt in met het boek als onderdeel van hun educatieve of sociale verbeteringsprogramma’s?

De Weg naar een Gelukkig Leven en haar programma’s zijn gebruikt door een grote verscheidenheid van jongeren en gemeenschapsgroepen, scholen en educatieve organisaties, gevangenissen en reclasseringsbureau’s, drugs rehabilitatiecentra, regeringen, hotels en andere bedrijven, alsook bezorgde individuen.

Het nationale “Geef het goede voorbeeld wedstrijd” is erkend en aanbevolen door Leden van het Congres, senatoren en gouverneurs die veertig Amerikaanse staten vertegenwoordigen alsook door voormalige presidenten Ronald Reagan en Bill Clinton.

In aanvulling op Amerika, is het ook aangenomen en geïmplementeerd door overheidsinstanties in Zuid-Afrika, Venezuela, Mexico, Honduras, Panama, Nigeria, Indonesië, de Filippijnen, Israël, de Republiek Guyana en vele anderen.

Om een van de vele successen van individuen en groepen die dit boek gebruiken te lezen, bezoek onze Programma’s & resultaten sectie.

The Way to Happiness Foundation verschaft setjes van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes om uit te delen.
Kunnen mensen hun eigen exemplaren van het boek opnieuw drukken of publiceren?

Ja. De stichting verleent bevoegdheid voor het herdrukken aan organisaties, individuen, scholen en overheidsinstanties voor een nominaal licentiebedrag. Exemplaren kunnen ook direct van de stichting besteld worden die haar eigen printfaciliteit heeft, die op verzoek levert. Het is volledig uitgerust om aan de vraag te voldoen van aangepaste edities van het boek in elke kwantiteit.

Voor een gratis informatiepakket inclusief een exemplaar van De Weg naar een Gelukkig Leven en een DVD die het Weg naar een Gelukkig Leven programma introduceert, klik hier.