16. WEES ACTIEF.1

1

Werk is niet altijd even plezierig.

Maar er zijn weinig mensen die zich ongelukkiger voelen dan degenen die een doelloos, nutteloos en saai bestaan leiden; kinderen gaan zeuren tegen hun moeder als ze niets te doen hebben; de neerslachtigheid van werklozen, ook van degenen die “steun”2 trekken – of een “werkloosheidsuitkering”3 ontvangen – is overbekend; een gepensioneerde die niets meer heeft om naar toe te leven, kwijnt weg door gebrek aan bezigheden, zoals de statistieken ook uitwijzen.

Ook toeristen, die aangetrokken worden door het zalige nietsdoen dat het reisbureau hun voorspiegelt, gaan zich lastig gedragen als de reisleider hun niets te doen geeft.

Je kunt zelfs verdriet verlichten door je gewoon met iets bezig te gaan houden.

Iemands moreel neemt enorm toe wanneer hij prestaties levert. Het kan inderdaad worden aangetoond dat productie4 de maatstaf is voor het moreel.

Mensen die niet actief zijn, laten veel van de dingen die gedaan moeten worden over aan de mensen om zich heen. Ze zijn anderen al gauw tot last.

Mensen die niets uitvoeren, zijn moeilijk om mee om te gaan. Ze hebben niet alleen een deprimerende invloed, maar ze kunnen in zekere mate ook nog gevaar opleveren.

Een praktische oplossing daarvoor is zulke mensen over te halen een bezigheid te kiezen en er dan voor te zorgen dat ze ermee aan de slag gaan. Het meest duurzame profijt zal blijken te komen van werk dat tot echte productie leidt.

De weg naar een gelukkig leven is
een snelweg als hij activiteiten omvat
die tot tastbare productie leiden.

  1. 1. actief: wordt gezegd van iemand die zich energiek toelegt op zijn studie of werk, of die op voortvarende en doelgerichte wijze dingen gedaan krijgt; het tegengestelde van iemand die lui is en niets voor elkaar krijgt.
  2. 2. steun: geld of goederen die door overheidsinstanties worden gegeven aan mensen, omdat ze arm of behoeftig zijn.
  3. 3. werkloosheidsuitkering: een term voor overheidssteun.
  4. 4. productie: het voltooien van iets of het volbrengen van een taak of het verwezenlijken van een plan of het vervaardigen van een voorwerp wanneer deze dingen
    nuttig of waardevol zijn of gewoon waard om te doen of te hebben.