8. MAAK JE NIET SCHULDIG AAN MOORD.1

1

Vanaf het begin van de oudheid tot op de dag van vandaag gold bij de meeste volken een verbod op het plegen van een moord; er stonden zware straffen op. Er is aan dit verbod ook weleens een ruimere betekenis gegeven door te zeggen “Gij zult niet doden”, maar volgens een latere vertaling van het betreffende boek hoort er te staan “Gij zult niet moorden”.

Er is een aanzienlijk verschil in betekenis tussen de woorden “doden” en “moorden”. Een verbod om wie of wat dan ook te doden zou zelfverdediging ontoelaatbaar maken; het zou ertoe kunnen leiden dat het ongeoorloofd is een slang onschadelijk te maken die op het punt staat een baby aan te vallen; het zou een volk ertoe verplichten uitsluitend plantaardig voedsel te eten. Je kunt ongetwijfeld heel wat voorbeelden vinden van de problemen die zouden kunnen ontstaan door een verbod om wie of wat dan ook te doden.

“Moord” is echter een heel ander verhaal. Het betekent per definitie: “De door een ander gepleegde onrechtmatige daad van het doden van een (of meerdere) mensen, in het bijzonder als het met voorbedachten rade gebeurt”. Het is duidelijk dat er in deze tijd van gewelddadige wapens maar al te gemakkelijk een moord kan worden gepleegd. We kunnen echter geen normaal bestaan leiden in een samenleving waarin wijzelf of onze familie of vrienden zijn overgeleverd aan de genade van lieden die in het wilde weg mensen om het leven brengen.

Terecht wordt in de samenleving de hoogste prioriteit gegeven aan het voorkómen en bestraffen van moord.

Er zijn domme, kwaadwillige en krankzinnige mensen die proberen hun echte of ingebeelde problemen op te lossen door te moorden. En van sommigen is het bekend dat ze ook zonder enige reden aan het moorden slaan.

Steun ieder programma dat bewezen heeft effectief te zijn bij de aanpak van deze bedreiging van de mensheid, en zet je daarvoor in. Je eigen leven zou er weleens van af kunnen hangen.

Moorden of vermoord worden, of je het nu zelf bent
of je vrienden of familieleden, hoort niet thuis op de weg
naar een gelukkig leven.

  1. 1. moord: de door een ander gepleegde onrechtmatige daad van het doden van één of meer mensen, in het bijzonder als het met voorbedachten rade gebeurt (met het plan om het te doen, vóórdat men het doet).