GEEF HET GOEDE VOORBEELD

De Weg naar een Gelukkig Leven helpt jongeren immoraliteit uit de weg te gaan door middel van projecten die ze in staat stelt om een op gezond verstand gebaseerd moreel kompas te ontwikkelen.

Als het motivatiemiddel voor vele jongerenprojecten, geeft De Weg naar een Gelukkig Leven jonge volwassenen een actieve rol bij het opbouwen van verantwoordelijkheid, vertrouwen en fatsoen.

Een van de voornaamste activiteiten van De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting is om schoolkinderen te helpen om positieve normen te ontwikkelen voor juist en verkeerd gedrag – normen die ze kunnen gebruiken om een succesvolle toekomst in kaart te brengen.

En ondanks dat De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting vele Poster en Opstelwedstrijden organiseert voor jongeren, is de grootste de Geef het Goede Voorbeeld Wedstrijd, welke meer dan 12.000 scholen heeft bereikt en zo’n 12 miljoen studenten.

En niet alleen dat, maar de nationale Geef het Goede Voorbeeld Wedstrijd is ook zestien keer met uitdrukkelijke goedkeuring in het Verslag van het Amerikaanse Congres vermeld.

HOE DE WEDSTRIJD WERKT

Dit is een wedstrijd waarbij iedereen wint. Kinderen en studenten in vier leeftijdsgroepen (5–8, 9–11, 12–14 en 15–17) kunnen Olympische stijl medailles winnen, geld en andere prijzen.

Juryleden kiezen nationale, regionale, staats- en stadswinnaars door gebruik te maken van een puntensysteem dat gebaseerd is op de wedstrijdregels.

Regionale, staats- en stadswinnaars komen dan in aanmerking om aan een nieuw project deel te nemen in de Nationale Competitie die het jaar daarop wordt gehouden.

 1. Elke leerling die aan de wedstrijd meedoet krijgt een exemplaar van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, dat beschikbaar is in 97 talen.
 2. Leerlingen moeten het boek De Weg naar een Gelukkig Leven lezen, en daarna een project doen gebaseerd op een of meerdere leefregels uit het boek.
 3. Leerlingen dienen een geschreven verslag in (700 woorden of minder) over wat er gedaan is, waarom het een goed voorbeeld was voor anderen en waarom het zou moeten winnen.
 4. Juryleden geven extra punten als het verslag video bevat, foto’s, illustraties, krantenknipsels, brieven of verklaringen van anderen die getuige waren van het voorbeeld dat door de leerling werd gegeven.
 5. Juryleden bekijken elke inzending om nationale, regionale of stedelijke winnaars te selecteren. (Dit is de enige wedstrijd waarbij elke inzending met een goed voorbeeld of waarbij een verslag is ingediend een of ander soort prijs in de wacht sleept!)
 6. Sponsorschap door bedrijven, de overheid en individuen leveren de donaties en in vele gevallen de prijzen die uitgereikt worden. Bedrijfssponsors en supporters waren onder andere:
 7. IBM
  SAATCHI & SAATCHI
  WAL-MART
  McDONALD’S OPERATORS
  HOLIDAY INN
  STATE FARM INSURANCE
  FRUIT OF THE LOOM
  WELLS FARGO BANK
  IHOP
  LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT
  HOME SAVINGS & LOAN
  CONCORD TECHNOLOGY

Projecten kunnen uit alles bestaan dat de op gezond verstand gebaseerde morele waarden die je in De Weg naar een Gelukkig Leven kunt vinden vooruithelpen. Sommige deelnemers zijn aan de slag gegaan met buurt-, park- of strand schoonmaakcampagnes. Anderen hebben het distribueren van exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven georganiseerd in hun eigen gemeenschap.

Sommige acties in de gemeenschap hebben zulke waarden als eerlijkheid, tolerantie, hard werk, bekwaamheid, het respecteren van de religieuze overtuigingen van anderen, of bekwaam wezen gepromoot.

Neem contact met ons op om te weten te komen hoe je de Geef het goede voorbeeld wedstrijd in jouw school of gemeenschap kunt implementeren.