21. ZORG DAT HET IN ALLE OPZICHTEN GOED MET JE GAAT.1

1

Soms proberen anderen ons klein te krijgen, of onze verwachtingen en dromen, onze toekomst en onszelf kapot te maken.

Iemand die ons slechtgezind is, probeert misschien met spot en op vele andere manieren voor elkaar te krijgen dat het minder goed met ons gaat.

Pogingen om vooruitgang te boeken of om gelukkiger te worden in het leven, kunnen om wat voor reden dan ook het mikpunt worden van aanvallen.

Soms is het noodzakelijk om direct iets te ondernemen tegen dergelijke aanvallen. Maar voor de lange termijn bestaat er ook een aanpak die zelden faalt.

Wat proberen mensen die daarmee bezig zijn nu eigenlijk precies met ons te bereiken? Ze proberen ons zwakker te maken.

Blijkbaar hebben ze het idee dat wij in een of ander opzicht een gevaar voor hen betekenen; dat wij, als we vooruit zouden komen in de wereld, een bedreiging voor hen zouden kunnen gaan vormen. Daarom proberen zulke mensen ons op allerlei manieren onzeker te maken over onze talenten en bekwaamheden.

Sommige van die gekken hebben zelfs een strategie die ze overal op toepassen en die als volgt in elkaar zit: “Als A nog meer succes krijgt, kan hij een bedreiging voor mij gaan vormen; daarom moet ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om te zorgen dat A minder succes heeft”. Het schijnt bij dergelijke mensen nooit op te komen dat ze door zo te handelen A tot hun vijand kunnen maken, hoewel A dat daarvóór niet was. Het valt in de categorie van manieren die hen vrijwel zeker in de problemen zullen brengen. En er zijn van die gekken die alleen maar zo te werk gaan, omdat ze een vooroordeel tegen iemand hebben of omdat ze “iemand niet mogen”.

Maar hoe ze het ook proberen te bereiken, hun eigenlijke opzet is dat hun slachtoffer zich niet nog verder zal ontwikkelen in zijn leven en dat hij zal mislukken.

Wie een dergelijke situatie met dergelijke mensen echt wil aanpakken, moet zorgen dat het met hemzelf goed gaat. Dat is de manier om hen echt te verslaan.

O ja, het is natuurlijk wel zo dat zulke types, zodra ze zien dat je vooruitgaat in het leven, helemaal over hun toeren kunnen raken en je des te harder kunnen gaan aanvallen. En als het niet anders kan, moet je natuurlijk tegen hen optreden. Als je maar niet ophoudt ervoor te zorgen dat het goed met je gaat, want dat zou nu precies zijn wat ze willen.

Als je maar zorgt dat het steeds beter met je gaat, zullen ze zich uiteindelijk machteloos gaan voelen en geven ze hun pogingen waarschijnlijk helemaal op.

Als de doeleinden die je in het leven hebt de moeite waard zijn, als je bij de verwezenlijking ervan wat aandacht schenkt aan de leefregels uit dit boek, en als je zorgt dat het goed met je gaat, zul je uiteindelijk als overwinnaar te voorschijn komen. En hopelijk zonder een haar op hun hoofd te krenken.

Dit is dus mijn wens voor jou:
dat het steeds beter met je gaat in het leven!

  1. 1. in alle opzichten goed met je gaan: actief en pruductief zijn; je invloed vergroten; je voor dingen inspannen; het zichtbaar goed doen; economisch succesvol zijn; slagen in wat je doet.