GEMEENSCHAPSGROEPEN

Creëren een Positieve Impact op Jongeren en Gemeenschappen

In Amerika alleen al zijn schoolterreinen nu ten minste 16.000 keer per dag een plaats van een misdrijf. En wat Europa betreft, een Verenigde Naties survey van misdaadcijfers concludeerde dat bijna 40 procent van de steden in de Europese Unie “vrij onveilig” of “erg onveilig” zijn. In een omgeving van achteruitgaande morele waarden en het bijkomende effect op de samenleving, hoe kan je een verschil in jouw omgeving maken, in het bijzonder bij de jongeren? Het antwoord is De Weg naar een Gelukkig Leven.

Door deze op gezond verstand gebaseerde gids voor een beter leven te gebruiken, kun je een positieve impact op jouw gemeenschap creëren en helpen de misdaad en het geweld te verminderen. De Weg naar een Gelukkig Leven is niet-religieus of politiek van aard en er zijn zo’n 87 miljoen exemplaren van gedrukt in 97 talen. De Weg naar een Gelukkig Leven heeft resultaten verkregen bij het reduceren van misdaad en het kalmeren van onrust. Het is effectief gebruikt bij het begeleiden van jongeren en geeft ze advies die ze nodig hebben om in het leven te slagen.

“Na het uitdelen van De Weg naar een Gelukkig Leven hebben we van de mensen in onze gemeente ontzettend veel positieve reacties ontvangen. In onze buurt waren er een heleboel problemen tussen huurders – ruzies, gebrek aan respect en VEEL criminaliteit. De beheerder van het gebouw gaf boeken uit bij de maandelijkse huurdersbijeenkomst. Als een resultaat hiervan heeft ze een aanmerkelijke verandering opgemerkt – en het misdaadcijfer ging ook omlaag. Dat kwam door het boek.” – Gemeenschapsvoorstander, Los Angeles, Californië

Hier zijn manieren hoe jij De Weg naar een Gelukkig Leven kan gebruiken om een gebrek aan morele waarden aan te pakken, jongeren te helpen en misdaad te reduceren in je gemeenschap.

Acties om te ondernemen:

  • Geef exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven en haar volledige film aan jongeren, counselors, gemeenschapsleiders, buurtpreventiegroepen en die groepen of raden die bij de gemeente betrokken zijn. (Illustraties voor spandoeken zijn beschikbaar.) Bestel exemplaren van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven en de film.
  • Gebruik het boek en de film bij het begeleiden van jongeren, risicolopende jongeren en bende preventie programma’s. Het is bewezen dat De Weg naar een Gelukkig Leven houdingen en gedrag verandert.
  • Introduceer docenten in plaatselijke scholen aan het boek, de film en de spotjes zodat die gebruikt kunnen worden.
  • Speel De Weg naar een Gelukkig Leven film en de spotjes voor jongerengroepen, naschoolse programma’s en jeugdgevangenissen zodat deze groepen De Weg naar een Gelukkig Leven kunnen gebruiken in hun bijles en begeleiding programma’s. Bestel de spotjes op DVD.
  • Introduceer De Weg naar een Gelukkig Leven voor gebruik in oudercursussen, woedebeheersing, het oplossen van conflicten training en bendepreventie inspanningen.
  • Voorzie reclasseringsambtenaren met exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven voor voorwaardelijk veroordeelden, voorwaardelijk vrijgestelden en hun families.
  • Verkrijg exemplaren van het boek om aan gevangenbewaarders en gevangenen te distribueren in plaatselijke gevangenissen en penitentiaire inrichtingen.
  • Herdruk De Weg naar een Gelukkig Leven voor jouw afdeling of instantie. Neem contact met ons op voor een herdruk licentie.

Voor een gratis informatiepakket inclusief een exemplaar van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven en een DVD die het De Weg naar een Gelukkig Leven programma introduceert, klik hier.