RESULTATEN BIJ DE POLITIE

Drugs, misdaad en geweld gedijen enkel in een cultuur die geen duidelijk onderscheid kan maken tussen goed en slecht.

“Ik schrijf deze brief naar aanleiding van een van de beste boeken die ik sinds een lange tijd ben tegengekomen – De Weg naar een Gelukkig Leven. Als politieagent kom ik veel situaties tegen, samen met andere agenten, die triest zijn. Veel mensen lijken niet in staat te zijn om binnenin zichzelf het goede te vinden. Het boek De Weg naar een Gelukkig Leven moedigt mensen aan om naar die goedheid in zichzelf te zoeken en die goedheid naar anderen te verspreiden. Jullie boek De Weg naar een Gelukkig Leven is het meest noodzakelijke boek dat ooit geschreven is. De timing zou niet perfecter geweest kunnen zijn. Met mijn soort werkzaamheden is jullie boek een geweldig inzicht voor mij geweest.” – Politieagent, Hartford, Connecticut

“Ik wil hierbij mijn oprechte dank betuigen voor de seminars die aan 180 politieagenten werden gegeven en die over de leefregels van ethiek en moraliteit gingen uit het boek De Weg naar een Gelukkig Leven. Die seminars hebben ons een goede les geleerd en ook begrip bijgebracht voor het belang van politieagent zijn, wat betekent dat je een goed voorbeeld moet geven aan de samenleving.”– Politiecommissaris Metropolitische Politie, Bogotá, Colombia

“Het project, gebaseerd op het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, heeft vele delen van mijn divisie positief beïnvloed. In deze belangrijke gebieden heb ik het project zien bijdragen tot een vermindering van de criminaliteit en ook zien resulteren in een positieve verbetering onder de leden van de gemeenschap. In één gebied in het bijzonder was er een daling van misdaad met meer dan 30% over een periode van 6 maanden.” – Commissaris, Politiebureau

“Met behulp van dit programma, dat we hebben ontwikkeld door het toepassen van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, hebben we als oogmerk dat de kinderen dat boek als hulpmiddel gebruiken bij hun opvoeding, waardoor zij in de toekomst de juiste beslissingen kunnen maken en op ieder moment van hun bestaan alle ethische en morele leefregels die er in dat boek staan kunnen toepassen. Als dit in de hele wereld toegepast zou worden, dan zou misdaad en drugsverslaving aanmerkelijk afnemen en zouden we, als gevolg daarvan, een veel gelukkigere wereld krijgen.” – Hoofd van Veiligheid Californië, Mexico

De Weg naar een Gelukkig Leven laat gevangene zien hoe ze in harmonie met hun medemensen kunnen leven. De succesverhalen die we elke week van de gevangenen ontvangen spreken boekdelen over de resultaten van dit programma. Het heeft eigenlijk voorbeelden gecreëerd en we willen over hun succes met trots in het openbaar spreken. Maar wat nog duidelijker spreekt is het feit dat niet één van degenen die het programma van De Weg naar een Gelukkig Leven gedaan heeft en uit de gevangenis ontslagen werd, sinds die tijd is teruggekomen.– Adjunct-commissaris, Strafrechtelijke Instelling, Zuid-Afrika

Bestel vandaag nog je exemplaren van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven. Klik hier om onze online winkel te bezoeken.

Voor een gratis informatiepakket inclusief een exemplaar van het boek De Weg naar een Gelukkig Leven en een DVD die het Weg naar een Gelukkig Leven programma introduceert, klik hier.