PROGRAMMA’S & RESULTATEN

We leven in een wereld van immoraliteit en toenemende criminaliteit. Iedereen die zich moet verlaten op de welwillendheid en eerlijkheid van anderen – in het bijzonder de politie, verzekeringsmaatschappijen, kooplieden of banken – heeft wel eens schade geleden als gevolg van het dalende peil van de moraliteit in deze cultuur.

De Weg naar een Gelukkig Leven werd geschreven om dit morele vacuüm in de samenleving te vullen. Met de volgende programma’s, pasklare pakketten en stappen, kan iedereen anderen naar een beter leven en geluk leiden.

VOOR GEVANGENBEWAARDERS: Het Herstellen van Zelfrespect Lesmaterialenpakket – Dit pakket zal gevangenbewaarders en counselors effectieve tools geven die ze nodig hebben om vertrouwen, respect en eerlijkheid te herstellen bij de bevolkingen die zij dienen.

VOOR DOCENTEN: Het Hulpmiddelenpakket voor Docenten – dit pakket geeft je effectieve tools om de op gezond verstand gebaseerde leefregels van De Weg naar een Gelukkig Leven te onderwijzen.

VOOR BEDRIJVEN: Het werknemerprogramma geeft elk bedrijf de tools die ze nodig heeft om het moreel te verhogen, de houding van de werknemer alsook de productiviteit.

VOOR POLITIEPROJECTEN:
Dit programma stelt politieagenten in staat om De Weg naar een Gelukkig Leven te gebruiken en de verspreiding van criminaliteit en geweld in hun gemeenschappen terug te dringen.

VOOR CRISISGEBIEDEN:
Deze stappen helpen mensen kalmte te verspreiden in gebieden die belegerd worden door tumult en oorlog.

VOOR OVERHEDEN:
Dit programma zal landen een morele code geven waar elke burger, ongeacht ras, huidskleur, geloof of religie zich aan kan houden, en zal daarom vrede bevorderen in hele landen.

VOOR GEMEENSCHAPSGROEPEN:
Deze stappen zullen ze bijstaan om een positieve invloed uit te oefenen bij jongeren en bij het creëren van een veilige omgeving en buurt.

VOOR OUDERS: Deze stappen worden gebruikt om ouders te helpen bij het grootbrengen en onderwijzen van hun kinderen over op gezond verstand gebaseerde waarden van het leven.

VOOR TIENERS: Deze eenvoudige stappen zullen tieners een praktisch hulpmiddel geven om ze bij te staan vrienden te helpen en henzelf om de juiste morele beslissingen te nemen.