SCHOOLRESULTATEN

Onderwijzers, schoolhoofden en gemeenschapsleiders zijn het er allemaal over eens dat De Weg naar een Gelukkig Leven het effectieve middel is om een harmonieuze en productieve leeromgeving en gemeenschap te kunnen creëren.

“We hebben het afgelopen jaar het geweld op onze school met 80% verminderd. We hebben respectloze houdingen tegenover de leraren verbeterd, vulgaire taal verminderd… Kinderen zijn nu meer geneigd om te gaan zitten, te kalmeren, na te denken over wat ze doen en een goed voorbeeld te geven. Het is een 100% verbetering!” – Hoofd Middelbare School, Michigan

“Tijdens deze tijden van crisis in ons schooldistrict, is de schoolraad verdeeld en liggen ze met elkaar overhoop: de gemeenschap is verward en ontevreden. We hebben een tekort van drie miljoen en er gaan verhalen de ronde over onjuistheden in overheidsprocedures. De Weg naar een Gelukkig Leven heeft als buffer gewerkt voor ons onder vuur liggende schooldistrict. Tijdens deze turbulente omstandigheden is het voor mijn leerlingen een straaltje hoop in een donker bewolkte lucht.” – Leraar, Texas

“Jarenlang werd er over morele waarden dat gebaseerd is op gezond verstand gewoon niet gesproken. Aldus groeien kinderen vandaag de dag op in deze samenleving zonder dat ze een morele ondergrond hebben. Dit is waarschijnlijk al de derde generatie in dit land die geen morele waarden worden bijgebracht. Het is compleet logisch dat hoe meer en meer kinderen en ouders en leraren in aanraking komen met en actief gebruik maken van de leefregels uit het boek De Weg naar een Gelukkig Leven, hoe beter onze samenleving zal worden.” – Leraar middelbare school, Texas

“De Weg naar een Gelukkig Leven is een waardevolle leidraad voor mijn klas. De beginjaren als tiener is een periode waarin jongeren veel vragen hebben en dit boekje is precies wat de leerlingen nodig hebben. Het zet ze aan het denken en stelt waarden vast die in de wereld van vandaag maar al te vaak ontbreken.” – Leraar, Californië

“De leerlingen kunnen meer verdragen van anderen. Ze praten over andere meningen en waarden en zijn het er mee eens of oneens zonder met elkaar in conflict te komen.” – Leraar middelbare school, Pennsylvania

“Na het gebruiken van De Weg naar een Gelukkig Leven bij onze leerlingen, werd er niet meer gevochten, was er geen geweld meer en geen moeilijkheden – het was een totale verandering van wat er voorheen gaande was.” – Hoofdmeester, Tel Aviv, Israël

“Sinds de implementatie van dit programma in het afgelopen schooljaar, hebben we een vermindering geregistreerd op het gebied van negatief gedrag en straffen, respectloos en agressief gedrag, en agressieve houdingen. We hebben een geregistreerde toename van wederzijds respect en tolerantie voor de individuele verschillen bij anderen, van gemeenschappelijke interesse voor anderen, van het begrijpen van het belang van het geven. Aangezien vele van onze leerlingen geen vroegere voorbeelden hebben van een acceptabele houding en gedrag, schept dit programma voortdurend bepaalde verwachtingen waar leerlingen aan kunnen voldoen.” – Schooldirecteur, Oakland, Californië

“Stelen, vechten, spijbelen, drugs gebruiken, mijn moeder zonder respect behandelen – dit zijn een paar van de dingen die ik twee jaar geleden dagelijks zou doen. Ik had geen enkel doel in mijn leven. Het kon me niet schelen of ik zou worden neergeschoten en dood zou gaan. Ik praatte niet met mijn moeder of met iemand anders van de familie. Ik gedroeg me vreselijk zonder dat ik er een reden voor had. Toen begon ik een cursus te volgen: De Weg naar een Gelukkig Leven, en ik kan vol trots vertellen dat dat mijn leven heeft gered. Ik werk nu en op school gaat het echt goed. Het contact met mijn familie is super. Ik draag geen bende outfit meer en, het belangrijkste van alles is, ik heb nu een doel.”– Leerling middelbare school, Los Angeles, Californië

“Met behulp van De Weg naar een Gelukkig Leven Stichting, werden meer dan een miljoen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven verspreid in Palestina en Israël. Het maakt een groot verschil. Het kan een rol spelen bij de rehabilitatie van beide volkeren. Het Comité van het Ministerie voor de Verbetering van het Onderwijs heeft richtlijnen gegeven aan alle schoolbegeleiders om de Palestijnse kinderen te onderwijzen met behulp van De Weg naar een Gelukkig Leven.– Vice-secretaris van Onderwijs (gepensioneerd), Palestijnse Autoriteit

“Wat deze organisatie onderscheidt van andere niet-overheidsorganisaties, is de filosofie en hoe je die toepast om mensen te informeren en te rehabiliteren. De Weg naar een Gelukkig Leven is een perfect middel om de jeugd te rehabiliteren. U heeft er veel werk aan besteed om te zorgen dat uw theorie klopt met de praktijk. Ik ben dankbaar voor het werk dat u heeft gedaan en ik kijk uit naar een voortgaande samenwerking om dit programma uit te breiden.”– Minister van Jeugd en Sociale Ontwikkeling, Lagos, Nigeria

“De misdaadstatistieken voor zware misdaden in dit gebied zijn merkbaar gedaald gedurende de eerste vier maanden van het jaar. Ik weet dat de distributie van meer dan 16.000 De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes er veel mee te maken heeft. Met De Weg naar een Gelukkig Leven zijn we aan de winnende hand en zullen we uiteindelijk ook de achteruitgang van de samenleving overwinnen.” – Directeur Buurt Verbeteringsassociatie, zuidelijk Californië

Docenten en leraren,
Klik hier om je gratis
Lesmaterialenpakket voor docenten te bestellen >>